• <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>
 • 无量光明

  ▲药师经◎全文注音

  药师经 | 发表时间ㄩ2018-01-26 | 作者ㄩ网络 [投稿]

  药师经

  xi芋ng zàn
  ﹛﹛香 赞

  ﹛﹛lú xi芋ng zhà ruò  f見 jiè méng x迂n  zh迂 fó h見i huì x貝 yáo wén
  ﹛﹛炉 香 乍 爇  法 界 蒙 熏  诸 佛 海 会 悉 遥 闻

  ﹛﹛suíchù jié xiáng yún  chéng yì f芋ng y貝n  zh迂 fó xiàn quán sh言n
  ﹛﹛随 处 结 祥 云  诚 意 方 殷  诸 佛 现 全 身

  ﹛﹛ná mó xi芋ng yún gài pú sà mó h言 sà (s芋n ch言ng)
  ﹛﹛南 无 香 云 盖 菩 萨 摩 诃 萨 ㄗ三 称ㄘ

  ﹛﹛jìng k辛u yè zh言n yán
  ﹛﹛﹛﹛净 口 业 真 言

  ﹛﹛見n  xi迂 lì  xi迂 lì  mó h言 xi迂 lì  xi迂xi迂 lì  sà pó h言
  ﹛﹛唵 修 唎  修 唎  摩 诃 修 唎  修 修 唎  萨 婆 诃

  ﹛﹛jìng yì yè zh言n yán
  ﹛﹛﹛﹛净 意 业 真 言

  ﹛﹛見n  wá  rì là  dá h言 hè hú
  ﹛﹛唵  嚩  日 囉  怛 诃 贺 斛

  ﹛﹛jìng sh言n yè zh言n yán
  ﹛﹛﹛﹛净 身 业 真 言

  ﹛﹛見n  xi迂 du身 lì  xi迂 du身 lì  xi迂 mó lì  xi迂 mó lì  su身 pó h言
  ﹛﹛唵  修 哆 唎  修 哆 唎  修 摩 唎  修 摩 唎  娑 婆 诃

  ﹛﹛jìng s芋n yè zh言n yán
  ﹛﹛﹛﹛净 三 业 真 言

  ﹛﹛見n  su身 wá pó wá  shú tuó  su身 wá  dá mó  su身 wá pó wá  shú dù  hàn
  ﹛﹛唵  娑 嚩 婆 嚩  秫 驮  娑 嚩  达 摩  娑 嚩 婆 嚩  秫 度  憾

  ﹛﹛芋n t迅 dì zh言n yán
  ﹛﹛﹛﹛安 土 地 真 言

  ﹛﹛ná mó s芋n m見n du身  m迅 tuó nán  見n  dù l迂 dù l迂  dì w豆i su身 pó h言
  ﹛﹛南 无 三 满 多  母 驮 喃  唵  度 噜 度 噜  地 尾 娑 婆 诃

  ﹛﹛p迅 g身ng y見ng zh言n yán
  ﹛﹛﹛﹛普 供 养 真 言

  ﹛﹛見n  yé yé n見ng   s芋n pó wá  w芋 rì là hú
  ﹛﹛唵  誐 誐 曩   三 婆 嚩  韈 日 囉 斛

  fèng q走ng shí èr yào ch芋 dà jiàng
  ﹛﹛奉 请 十 二 药 叉 大 将

  ﹛﹛fèng q走ng g身ng pí luó dà jiàng  fèng q走ng fá zhé luó dà jiàng
  ﹛﹛奉 请 宫 毗 罗 大 将  奉 请 伐 折 罗 大 将

  ﹛﹛fèng q走ng mí q走 luó dà jiàng  fèng q走ng 芋n d走 luó dà jiàng
  ﹛﹛奉 请 迷 企 罗 大 将  奉 请 安 底 罗 大 将

  ﹛﹛fèng q走ng è n走 luó dà jiàng  fèng q走ng sh芋n d走 luó dà jiàng
  ﹛﹛奉 请 頞 你 罗 大 将  奉 请 珊 底 罗 大 将

  ﹛﹛fèng q走ng y貝n dá luó dàjiàng  fèng q走ng b身 yí luó dà jiàng
  ﹛﹛奉 请 因 达 罗 大 将  奉 请 波 夷 罗 大 将

  ﹛﹛fèng q走ng mó h迅 luó dà jiàng  fèng q走ng zh言n dá luó dà jiàng
  ﹛﹛奉 请 摩 虎 罗 大 将  奉 请 真 达 罗 大 将

  ﹛﹛fèng q走ng zh芋o dù luó dà jiàng  fèng q走ng pí jié luó dà jiàng
  ﹛﹛奉 请 招 杜 罗 大 将  奉 请 毗 羯 罗 大 将

  fèng q走ng b芋 pú sà
  ﹛﹛奉 请 八 菩 萨

  ﹛﹛fèng q走ng wén sh迂 sh貝 lì pú sà  fèng q走ng gu芋n shìy貝n pú sà
  ﹛﹛奉 请 文 殊 师 利 菩 萨  奉 请 观 世 音 菩 萨

  ﹛﹛fèng q走ng dé dà shì pú sà  fèng q走ng wú jìn yì pú sà
  ﹛﹛奉 请 得 大 势 菩 萨   奉 请 无 尽 意 菩 萨

  ﹛﹛fèng q走ng b見o tán hu芋 pú sà  fèng q走ng yào wáng pú sà
  ﹛﹛奉 请 宝 檀 华 菩 萨   奉 请 药 王 菩 萨

  ﹛﹛fèng q走ng yào shàng pú sà  fèng q走ng mí lè pú sà
  ﹛﹛奉 请 药 上 菩 萨   奉 请 弥 勒 菩 萨

  ﹛﹛ná mó yào sh貝 huì shàng fó pú sà  (s芋n ch言ng)
  ﹛﹛南 无 药 师 会 上 佛 菩 萨 ㄗ三 称ㄘ

  k芋i j貝ng jì
  ﹛﹛开 经 偈

  ﹛﹛wú shàng shèn sh言n w言i miào f見
  ﹛﹛无 上 甚 深 微 妙 法

  ﹛﹛b見i qi芋n wàn jié nàn z芋o yù
  ﹛﹛百 千 万 劫 难 遭 遇

  ﹛﹛w辛 j貝n jiàn wén dé shòu chí
  ﹛﹛我 今 见 闻 得 受 持

  ﹛﹛yuàn ji豆 rú lái zh言n shí yì
  ﹛﹛愿 解 如 来 真 实 义

  广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误ㄛ欢迎?#21018;?#20197;利弘法ㄛ你们的支持是我们进步的最?#26522;?#21147;﹝反馈|投稿
  热文推荐
  精华文章
  热门推荐
  网?#23601;?#33616;
  最新推荐
  愿所有弘法功德回向

  赞助﹜流通﹜见闻﹜随喜者﹜及皆悉回向尽法界﹜虚空界一切众生ㄛ依佛菩萨威德力﹜弘法功德力ㄛ普愿消除一切罪障ㄛ福慧具足ㄛ常得安乐ㄛ无绪病苦﹝欲行恶法ㄛ皆悉不成﹝所修善业ㄛ皆速成就﹝关闭一切诸恶趣门ㄛ开示人生涅槃正路﹝家门清吉ㄛ身心?#37096;担?#20808;亡祖妣ㄛ历劫怨亲ㄛ俱蒙佛慈ㄛ获本妙心﹝兵戈永息ㄛ礼让?#35829;苺?#20154;民安乐ㄛ天?#32511;宦健?#22235;恩总报ㄛ三有齐资ㄛ今生来世脱离一切外道天魔之缠缚ㄛ生生世世永离恶道ㄛ离一切苦得究竟乐ㄛ得遇佛菩萨﹜正法﹜清净善知识ㄛ临终无一切障碍而往生有缘之佛净土ㄛ同证究竟圆满之佛果﹝

  版权归原影音公司所有ㄛ若侵犯你的权益ㄛ请通知我们ㄛ我们会及时删除侵权内容ㄐ

  粤公网安备 44051302000088号    工信部ICP备案号ㄩ沪ICP备05053011号-1 2008-2017 Copyrights reserved 教育性﹜非赢利性﹜公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教
  坋珨恁5
 • <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>
 • <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>